W związku z powołaniem na komornika p.WOJCIECHA TYC, który to w dniu 23.11.2012 r. pod tym samym adresem utworzył przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia swoją kancelarię komorniczą
CELEM USPRAWNIENIA PRZEPŁYWU DOKUMENTÓW, ICH POPRAWNEJ WERYFIKACJI I SKANOWANIA W ELEKTRONICZNYCH SYSTEMACH OBSŁUGI KANCELARII
prosimy o poprawne oznaczanie sygnatur akt spraw ( PT KM ..... lub WT KM ..... )
oraz zgodne z pełnym brzmieniem nazwy wskazywanie komornika,
do którego kierowane są - zgodnie z wolą wierzyciela - wnioski egzekucyjne oraz inne pisma procesowe.

"Komornik sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym
działającym przy sądzie rejonowym.
Przy wykonywaniu czynności komornik podlega
orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa."


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię